Trecenium LAMAT kin 248 - 260 / Přehled Vlny LAMAT 9.10 - 21.10.2016 # 444

TZOLKIN 21.10.2016 13 AHAU kin 260 galaktický portál

Ahau - Slunce. Osvícení, bezpodmínečná Láska, odpuštění, Vědomí Krista, požehnání, moudrost, vědění, Jednota, Vědomí cíle, Uskutečnění cíle, schopnost koncentrovat se na Celek, globální vize, laskavost.   Buďte trpěliví, nesuďte a neznevažujte ty, kteří nedokáží držet krok s vámi nebo s...
Celý článek

Trecenium LAMAT kin 248 - 260

Trecena je třináctidenní perioda Tzolkinu a začíná vždy číslem 1, ale s rozdílným denním glyfem. Vlnu 13 Nebes řídí základní energie prvního dne a ovlivňuje všech 13 po sobě jdoucích denních glyfů. Pokud jste si vědomi převládající energie prvního dne, můžete sladit své záměry s touto energií a...
Celý článek

TZOLKIN 20.10.2016 12 CAUAC kin 259

Cauac – Bouře. Energie Cauac přináší moudrost pozitivních změn, geniální řešení, očištění, aktivitu, svobodu, přeměnu, inovaci a odvahu.   Zamyslete nad vaší dosavadní cestou a životními zkušenostmi v klidu a míru. Nesuďte, jednoduše uvažujte a zvažujte, abyste mohli rozpoznat, jak...
Celý článek

TZOLKIN 19.10.2016 11 ETZNAB kin 258

Etznab - Zrcadlo. Schopnost rozhodovat se, pravdomluvnost, odvaha, schopnost udělat rozhodující řez, jasnost, spirituální bojovník, meč pravdy, moudrosti a očištění, schopnost odrazu, reflexe, disonance. Nazývejte věci správnými jmény. Neutěšujte se ve fantaziích, sebeklamu nebo zbožných přáních...
Celý článek

TZOLKIN 18.10.2016 10 CABAN kin 257

Caban – Země. Síla odpovědnosti, spolupráce, mezilidských vztahů, spolutvůrce, planetární energie, síla krystalové energie, zkoušky/testy   Povzbuzena vyživující energií Lamat a hřejivými lidskými vztahy symbolizovanými Lahun (10), nás dnes Caban povzbuzuje, abychom se těšili ze...
Celý článek

TZOLKIN 17.10.2016 9 CIB kin 256

Cib – Bojovník. Síla spojení intuice s rozumem, překonání strachu, síla vnitřního hlasu, duchovní vedení, telepatie, moudrost, schopnost kontaktu s Vyšším Já, inteligence, operativnost, odvaha, síla vítěze, analytické myšlení. Existují určité posvátné energie, které nemají žádné hranice, žádné...
Celý článek

Trecenium Muluc kin 209 - 221 / Přehled Vlny 31.8 - 12.9.2016

Trecenium Muluc kin 209 - 221

Trecena je třináctidenní perioda Tzolkinu a začíná vždy číslem 1, ale s rozdílným denním glyfem. Vlnu Třinácti Nebes řídí základní Energie prvního dne a ovlivňuje všech 13 po sobě jdoucích denních glyfů. Pokud jste si vědomi převládající energie prvního dne, můžete sladit své záměry s touto...
Celý článek

TZOLKIN 12.9.2016 13 IMIX kin 221

Imix – Drak – energie podporující sílu osobnosti, zdroj života, Božská pomoc, důvěra, predispozice, síla počátku, pevnost, aktivita, sebedůvěra, pracovitost   Oxlahun (13) je spřízněná duše Imix. Oba přináší stejnou možnost přístupu k jiným dimenzím a realitám. Oba dva jsou vysoce nabitá...
Celý článek

TZOLKIN 11.9.2016 12 AHAU kin 220

Ahau - Slunce - Osvícení, bezpodmínečná Láska, odpuštění, Kristovské Vědomí, požehnání, moudrost, vědění, Jednota, vědomí cíle, uskutečnění cíle, schopnost koncentrovat se na Celek, globální vize, laskavost. LaKa (12) dnes předloží všechny boje, konflikty, problémy, stejně jako všechny poznatky a...
Celý článek

ČLÁNKY A VHLEDY 5.2.2016 - 21.10.2016

Láska kodifikuje všechny změny. 5.8.2016

Milovaní, naše cesta je nyní cesta vysoce nabitých vibrací. Energie přinášejí nové formy života s podporou pro nadcházející dvouměsíční změny. Jak se Země vyrovnává s magnetismem, mnoho z vás pociťuje expanzivní pocity, občas pocit, že jste na nějakém psychedeliku, to je nakopnutí DNA a...
Celý článek

Etika vyšších frekvenčních úrovní 13. 7. 2016

Milovaní, dnešní zpráva je krátká. Od konce června předkládá Vyšší Já nový poměrně prolixní pracovní soubor. Téma: etika vyšších frekvenčních úrovní. Ve spolupráci s Vyšším Já postupně rozbaluji složky s novou Světelnou logikou vyšších úrovní. Intenzivní optimalizace optiky v kooperaci...
Celý článek

Letní Slunovrat. Posun. 21.červen 2016

Milovaní, určitě jste si během víkendu všimli, jak nás Vesmír posouvá. Úpravy a opravy probíhají mnohem rychleji. Zažíváme silnou transformační Bránu, která nás tlačí ke všemu Novému. Srdce tančí rychlý tanec. Víkend byl pro mě osobně hodně odpočinkový v tichu sebe sama s procvičováním...
Celý článek

Odhalit své Já. Uplatňovat osobní sílu. Začít jednat. 14.6.2016

Universální všemocné vlny zaplavují Zemi kódy, aktivují naše paměťové procesory, odstraňují slupky všech nepravd, vytahují bloky, léčí všechno, co má být vyléčeno, vyživují tělo a připomínají nám, že jsme součástí velkolepého Božského plánu. Vše se mění na makroúrovni / mikroúrovni. Mnozí...
Celý článek

Meditace a globální sjednocení pro frekvenční soulad 8.6.2016

Milovaní, současné změny tlačí všechny na planetě důsledně vytvářet pokrok a vyžadují sjednocení našeho Vědomí pro vytvoření stability pro všechny. Otevíráme další kapitoly, máme před sebou období silných galaktických energií. Společnými meditacemi pomáháme předejít a eliminovat pro mnohé...
Celý článek

Meditace za globální sjednocení pro frekvenční soulad

Prosím máte-li časový prostor, přidejte se k nám (Gatekeepers, světové komunity Lightworkers) při volné kolektivní meditaci se třemi 30 minutovými meditacemi každou středu za účelem globálního sjednocení a vytváření rovnováhy v procesu vyrovnávání změn pro nejvyšší dobro všech zúčastněných, abychom...
Celý článek

Globální průlom. Konzistentní Láska.

Milovaní,   je pro mě vždy požehnáním spojit se s vámi tímto způsobem. Je mi ctí sdílet každodenní učení Mayských nefyzických Průvodců a být součástí spoluvytváření komunity. Děkuji Světelné komunitě a velké děkuji vám všem, kteří nám pomáháte dláždit cestu a materializovat Novou...
Celý článek

Trecenium CIB kin 196 - 208 / Přehled Vlny 18.8. -30.8.2016

Trecenium CIB kin 196 - 208

Trecena je třináctidenní perioda Tzolkinu a začíná vždy číslem 1, ale s rozdílným denním glyfem. Vlnu Třinácti Nebes řídí základní Energie prvního dne a ovlivňuje všech 13 po sobě jdoucích denních glyfů. Pokud jste si vědomi převládající Energie prvního dne, můžete sladit své záměry s touto...
Celý článek

TZOLKIN 30.8.2016 13 LAMAT

Lamat – Hvězda – Síla harmonie, souvislost se Zdrojem, čistá (jasná) perspektiva, realizace vzorce universální Lásky s pomocí intuice, požehnání, umění, elegance, cit pro krásu, dobré sebevědomí, dokonalost, síla vyzařování, skromnost   Protože dnes vstupujeme do posledního dne Treceny...
Celý článek

TZOLKIN 29.8.2016 12 MANIK kin 207

Manik – Ruka / Jelen – Síla vůle, otevřenost, krása, sebevědomí, tanec, moudrost intuice, spirituální schopnosti, oblast léčení, dosažení cíle přes překážky, trpělivost, vytrvalost, úspěch, znalosti, silná motivace k práci, pracovní úspěchy, pevnost, rozhodnost.   Když dosáhnete poznání...
Celý článek

TRECENIM Akbal kin 183 - 195 / Přehled Vlny 5.8. - 17.8.2016

Trecenuim Akbal kin 183 - 195

Trecena je třináctidenní perioda Tzolkinu a začíná vždy číslem 1, ale s rozdílným denním glyfem. Vlnu Třinácti Nebes řídí základní Energie prvního dne a ovlivňuje všech 13 po sobě jdoucích denních glyfů. Pokud jste si vědomi převládající Energie prvního dne, můžete sladit své záměry s touto...
Celý článek

TZOLKIN 17.8.2016 13 MEN kin 195

Men – Orel - Vědomí cíle, týmová práce, soucit, pomoc, služba druhým, sny a vize, víra v sebe, vize budoucnosti, Kolektivní Vědomí. Dnešek představuje jeden z nejsilnějším dnů v Tzolkinu pro ostrý a pronikavý vhled do hloubky vaší duše, pro získání jasnosti k dlouho uloženým otázkám, které jste...
Celý článek

TZOLKIN 16.8.2016 12 IX kin 194

Ix – Mág, Jaguár – Síla duchovní podpory, hlasu srdce, poctivosti, plnění Božské vůle, schopnost předvídat, vidět do tmy, magická síla, nejvyšší úroveň individuálního Vědomí   Učte se od Jaguára tichosti, trpělivosti a hlubokému pochopení džungle. Uslyšíte jemnější hlasy živých věcí,...
Celý článek

GENETICKÁ REKONFIGURACE.

ETIKA VYŠŠÍCH FREKVENČNÍCH ÚROVNÍ - 22. ČERVENCE 2016

ČÍST VÍCE ZDE

______________________________________________________

22. ČERVENCE V 11:30:10 LETNÍHO ČASU VSTOUPILO SLUNCE DO ZNAMENÍ LVA.

22. ČERVENCE V 10:37:00 LETNÍHO ČASU VSTOUPIL MĚSÍC DO ZNAMENÍ RYB.

BERAN, BÝK, BLÍŽENCI, RAK, LEV, PANNA, VÁHY, ŠTÍR, STŘELEC, KOZOROH, VODNÁŘ A RYBY.

TRECENIUM OC kin 170 - 182 / Přehled Vlny 23.7. – 4.8.2016

TRECENIUM OC kin 170 - 182

Trecena je třináctidenní perioda Tzolkinu a začíná vždy číslem 1, ale s rozdílným denním glyfem. Vlnu Třinácti Nebes řídí základní Energie prvního dne a ovlivňuje všech 13 po sobě jdoucích denních glyfů. Pokud jste si vědomi převládající Energie prvního dne, můžete sladit své záměry s touto...
Celý článek

TZOLKIN 4.8.2016 13 IK kin 182

Ik – Vítr – Síla Ducha, inspirace, pravdy, přirozenosti, podpory, nadšení, integrace pólů, vitality, komunikace, vnitřní rovnováhy, diplomacie, disciplíny, silných schopností a sebekázně   Oxlahun (13) posiluje Vítr Ik a řídí jeho energii s mimořádnou intenzitou. Nebojte se a nebraňte...
Celý článek

TZOLKIN 3.8.2016 12 IMIX kin 181

Imix – Drak – energie podporující sílu osobnosti, zdroj života, Božská pomoc, důvěra, predispozice, síla počátku, pevnost, aktivita, sebedůvěra, pracovitost   Všechno je relativní, jak se říká. Co budete dělat nebo říkat dnes, bude mít zcela nečekaný dopad či efekt na zítřek. Takže před...
Celý článek

TRECENIUM CABAN KIN 157 - 169 / Přehled Vlny od 10.7. – 22.7.2016

TRECENA CABAN kin 157 - 169

Trecena je třináctidenní perioda Tzolkinu a začíná vždy číslem 1, ale s rozdílným denním glyfem. Vlnu Třinácti Nebes řídí základní Energie prvního dne a ovlivňuje všech 13 po sobě jdoucích denních glyfů. Pokud jste si vědomi převládající Energie prvního dne, můžete sladit své záměry s touto Energií...
Celý článek

TZOLKIN 21.7.2016 13 MULUC kin 169

Muluc – Měsíc – Probuzení, mystické znalosti, pravdivá identita, životní zralost, moudrost, zkušenost, dharma, vnímavost, princip komunikace s vyššími duchovními standardy, Osvícení, Síla očištění, progresivita, síla změny pohledu, podvědomí.   Když jsou hluboké proudy nadšení a záměru,...
Celý článek

TZOLKIN 21.7.2016 12 LAMAT kin 168 galaktický portál

Lamat – Hvězda – Síla harmonie, souvislost se Zdrojem, čistá (jasná) perspektiva, realizace vzorce Universální Lásky s pomocí intuice, požehnání, umění, elegance, cit pro krásu, dobré sebevědomí, dokonalost, síla vyzařování, skromnost. V této Treceně bylo všechno o používání inteligence,...
Celý článek

Zdroj: Lenka Sýkorová / https://mayskykalendar.blogspot.cz / 12.7.2016

facebook - Mayský Kalendář - Planetární & Osobní ZDE

Zdroj: Lenka Sýkorová / https://mayskykalendar.blogspot.cz / 25.5.2016

facebook - Mayský Kalendář - Planetární & Osobní ZDE

Trecenium Kan kin 144-156 / Přehled Vlny 27.6. – 9.7.2016

Trecenium Kan kin 144-156

Ironie Universální umělecké mysli Chuen 1 nás vyvedla ven z jeskyně ega zpátky do reality lidskosti a skutečným výzvám. Výzvám, kdy přestáváme mluvit a začínáme dělat. Manifestace příslibu hojnosti se začíná rozvíjet dnes v den KAN 1 a pokračovat bude dalších 12 dnů. Kan znamená vyrovnávací bod...
Celý článek

TZOLKIN 9.7.2016 13 CIB kin 156

Cib – Bojovník - Síla spojení intuice s rozumem, překonání strachu, síla vnitřního hlasu, duchovní vedení, telepatie, moudrost, schopnost kontaktu s Vyšším Já, inteligence, operativnost, odvaha, síla vítěze, analytické myšlení   Neuvěřitelně silný den s nábojem Cib, přirozeným spojením s...
Celý článek

TZOLKIN 8.7.2016 12 MEN kin 155 galaktický portál

Men – Orel - Vědomí cíle, týmová práce, soucit, pomoc, služba druhým, sny a vize, víra v sebe, vize budoucnosti, Kolektivní Vědomí. Semínko, které nosíte hluboko uvnitř, může být lehce vyneseno Men - Orlem vysoko do nebe. Je to Semeno (Trecena Kan), které obsahuje celou vaši minulost, přítomnost...
Celý článek

Trecenium Chuen kin 131-143 / Přehled Vlny 14.6 – 26.6.2016

Podstata Mayského kalendáře

Nejzásadnějším rysem, který MK odlišuje od jiných kalendářů je, že jeho podstata není založena na fyzické realitě. Kalendář Mayů není nástrojem astronomie, ale je popisem duchovních Energií obsažených v průběhu dějin. Toto je radikální rozdíl. Je dekódováním kosmického plánu rozvoje lidského...
Celý článek

TZOLKIN 26.6.2016 13 AKBAL kin 143

Akbal – Noc – Síla hojnosti, cesta do duše, pohled do srdce, kreativita, mír, dostatek, spirituální hloubka, integrace, cesta do nitra, ticho, sny   Oxlahun (13), jeden z nejplodnějších dnů Tzolkinu, splétá posvátné energie do hedvábné šňůry a obtáčí svou bystrou intuicí a psychickou...
Celý článek

TZOLKIN 25.6.2016 12 IK kin 142

Ik – Vítr – Síla Ducha, inspirace, pravdy, přirozenosti, podpory, nadšení, integrace pólů, vitality, komunikace, vnitřní rovnováhy, diplomacie, disciplíny, silných schopností a sebekázně   Dny LaKa (12) reflektují všechny naše životní zkušenosti, činy a vlivy. Dnes aplikujte léčivé...
Celý článek

Trecenium Etznab kin 118 - 130 / Přehled Vlny 1.6. - 13.6.2016

Prvky Tzolkinu / 1-130 Geneze Draka

V rámci poskytování co nejširšího spektra informací o Energiích Mayského kalendáře Tzolkinu pracuji s několika zdroji, jelikož vnímám jejich rozmanitost a vzájemnou souvztažnost jako podstatnou a doplňující.. Proto se názvy denních Znamení i Tónů nazývají různě. Nic to na popisu Zdrojových...
Celý článek

Trecenium Etznab kin 118 - 130 / Přehled Vlny 1.6. - 13.6.

Trecena je třináctidenní perioda Tzolkinu a začíná vždy číslem 1, ale s rozdílným denním glyfem. Vlnu Třinácti Nebes řídí základní energie prvního dne a ovlivňuje všech 13 po sobě jdoucích denních glyfů. Pokud jste si vědomi převládající energie prvního dne, můžete sladit své záměry s touto...
Celý článek

TZOLKIN 13.6.2016 13 OC kin 130

Oc - Pes - Bezpodmínečná Láska, věrnost, vcítění, soucit, emocionální tělo, mezilidské a partnerské vztahy, přátelství, princip loajality, zbavení se minulosti, mimosmyslové vnímání, rovnováha, spirituální síla, Strážce, Průvodce, věrohodnost, svědomitost   Východní medicína se domnívá,...
Celý článek

TRECENIUM CHICCHAN KIN 105 - 117 / Přehled vlny 19.5. – 31.5.2016

TZOLKIN 31.5.2016 13 CABAN kin 117

Caban – Země - Síla odpovědnosti, spolupráce, mezilidských vztahů, spolutvůrce, planetární energie, síla krystalové energie, zkoušky/testy   Posvátná energie Oxlahun (13) dnes intenzivně rozpaluje silný mentální oheň Caban a vytváří potenciál pro explozivní průlom, poznání, probuzení,...
Celý článek

TZOLKIN 30.5.2016 12 CIB kin 116

Cib – Bojovník - Síla spojení intuice s rozumem, překonání strachu, síla vnitřního hlasu, duchovní vedení, telepatie, moudrost, schopnost kontaktu s Vyšším Já, inteligence, operativnost, odvaha, síla vítěze, analytické myšlení   Zastavte se dnes na chvíli a přemýšlejte, jakou roli hrajete...
Celý článek

TZOLKIN 29.5.2016 11 MEN kin 115 galaktický portál

Men – Orel - Men – Orel - Vědomí cíle, týmová práce, soucit, pomoc, služba druhým, sny a vize, víra v sebe, vize budoucnosti, kolektivní Vědomí.   Men pluje ve větru vývoje a změn na svých silných křídlech, jeho sílu násobí Buluk (11), duši posvěcuje Chicchan. Zapomeňte na nepatrné...
Celý článek

Lorna Byrne uveřejnila na svém fb profilu výzvu k modlitbě za Mír.

Přidejte se k nám 2. - 8. května každý den v 11 hodin SELČ. Odkaz autorky najdete ZDE.

"Prosím modlete se za nevinné lidi na celém světě v zemích zasažených válkou. Tuhle v noci jsem sledovala zprávy a moje srdce se rozechvělo při pohledu na plačícího muže sedícího pod sutí. Celý se třásl, cítil se úplně ztracený a ve svém srdci rozervaný. Viděla jsem humanitárního pracovníka, jak mu poskytoval laskavost. Poznáním smutku tohoto muže se musíme modlit za mír. Musíme se modlit za zastavení tohoto hororu. Nesmíme nechat naše srdce chladná. Podívejte se na své děti a přemýšlejte o nich. Vy přece nechcete válku pro své děti nebo vnoučata. Nechcete, aby plakaly nebo hladověly, aby byly samy, plné strachu, tak se prosím modlete se mnou. Každý den tento týden ve 12 hodin irského času se za tohle budu modlit. Přidejte se ke mně, i kdyby jen na vteřinu. Nadechněte se a požádejte Boha, aby pomohl vůdcům tohoto světa najít řešení pro přinesení míru a zastavení zabíjení dětí. Jsou to vaše děti, i když je neznáte. Požehnání vám, vaší rodině a těm, které milujete. Lorna."

Zdroj: Lenka Sýkorová / https://mayskykalendar.blogspot.cz / 3. května 2016

Zdroj: Lenka Sýkorová / https://mayskykalendar.blogspot.cz / 29.4.2016

facebook - Mayský Kalendář - Planetární & Osobní ZDE

TRECENIUM EB KIN 92 - 104 / Přehled Vlny 6.5. - 18.5.2016

TZOLKIN 18.5.2016 13 KAN kin 104

Kan – Zrno – Tvůrčí síla a principy, setba, efektivita, otevřenost, síla pořádku, Vědomí cíle, pokrok, růst, nové možnosti, vrozené schopnosti, operativnost, kontrola ega, sex   Ať už pracujete s karmou minulých životů nebo generací nebo s problémy a s obtížemi, které vás obtěžují v...
Celý článek

TZOLKIN 17.5.2016 12 AKBAL kin 103

Akbal – Noc – Síla hojnosti, cesta do duše, pohled do srdce, kreativita, mír, dostatek, spirituální hloubka, integrace, cesta do nitra, ticho, sny   Dnešek představuje zajímavý mix energií: Akbal ztělesňuje potenciál a LaKa (12) představuje celý součet věcí, které jste prožili a udělali....
Celý článek

TZOLKIN 16.5.2016 11 IK kin 102

Ik – Vítr – Síla Ducha, inspirace, pravdy, přirozenosti, podpory, nadšení, integrace pólů, vitality, komunikace, vnitřní rovnováhy, diplomacie, disciplíny a sebekázně   Dnešní Ik řídí podtón Eb a velkou a mocnou sílu Buluk (11). Pokud znáte cestu a smysl vašeho života, využijte dnešní...
Celý článek

Trecenium Cauac kin 79 - 91 / Přehled Vlny 23.4. - 5.5.2016

TZOLKIN 5.5.2016 13 CHUEN kin 91

Chuen – Opice - Humor, nevinnost, lehkost, plná akceptace života, spirituální znalosti, flexibilita, inteligence, spontánnost, cvičení, princip spolutvůrce   Oxlahun (13) a Chuen žehnají mimořádným schopnostem lidské bytosti a lidského těla vyjádřit emoce, promyšlený pohyb, tvořivost a...
Celý článek

TZOLKIN 4.5.2016 12 OC kin 90

Oc – Pes - Síla Srdce, Vědomí bezpodmínečné Lásky, věrnosti, vcítění, soucitu, mezilidských vztahů, svědomitosti, věrohodnosti, věrnosti, přátelství a mimosmyslového vnímání. Skutečná spirituální autorita může být realizována, pokud vyrovnáte a přijmete všechny vaše akce a zkušenosti, objevíte a...
Celý článek

TZOLKIN 3.5.2016 11 MULUC kin 89

Muluc – Měsíc – Probuzení, mystické znalosti, pravdivá identita, životní zralost, moudrost, zkušenost, dharma, vnímavost, princip komunikace s vyššími duchovními standardy, Osvícení, síla očištění, progresivita, síla změny pohledu, podvědomí   Buluk (11) je síla přírody. Neuvěřitelně...
Celý článek

 22. DUBEN – DEN ZEMĚ

Čistá Božská Láska udává pravidla v návratu Domů. Požehnání, vděčnost a úctu vám, kteří pomáháte při Znovuzrození Rajské Zahrady jakýmkoliv způsobem. Je to Láska, ochota, oddanost a věrnost, co nás pohání znovu vdechnout život planetě, která byla a je diamantem tohoto Vesmíru.
 


Zdroj: Lenka Sýkorová / https://mayskykalendar.blogspot.cz / 22.4.2016

 

Zdroj: Lenka Sýkorová / https://mayskykalendar.blogspot.cz / 19.4.2016 - 17:29:24 SELČ

TRECENIUM CIMI KIN 66-78 / Přehled Vlny 10.4. – 22.4.2016

TZOLKIN 22.4.2016 13 ETZNAB kin 78

Etznab - Zrcadlo – Schopnost rozhodovat se, pravdomluvnost, odvaha, schopnost udělat rozhodující řez, jasnost, spirituální bojovník, meč Pravdy, moudrosti a očištění, schopnost odrazu, reflexe, disonance. Zapojte se do mocných energií Oxlahun (13), posvátného duchovního spojení a uzavřete...
Celý článek

TZOLKIN 21.4.2016 12 CABAN kin 77 galaktický portál

Caban – Země - Síla odpovědnosti, spolupráce, mezilidských vztahů, spolutvůrce, planetární energie, síla krystalové energie, zkoušky/testy   LaKa (12) představuje souhrn jednoho života, součet všech činů a zážitků. V kontextu se spojením s Cimi, rodovou linií a hlubokou introspekcí...
Celý článek

TZOLKIN 20.4.2016 11 CIB kin 76

Cib – Bojovník - Síla spojení intuice s rozumem, překonání strachu, síla vnitřního hlasu, duchovní vedení, telepatie, moudrost, schopnost kontaktu s Vyšším Já, inteligence, operativnost, odvaha, síla vítěze, analytické myšlení   Jděte ještě hlouběji s Cib a velkou silou Buluk (11)....
Celý článek

TRECENIUM BEN kin 53-65 / 28.3. – 9.4.2016

TZOLKIN 9.4.2016 13 CHICCHAN kin 65

Chicchan – Had – Vitalita, vášeň, moudrost těla, tělesné pocity, instinkt, kundalini energie, intimita, sexualita, pevné nervy, změna způsobu života, dobré sebevědomí, nervový systém. Dnešní den je jedním z nejsilnějších v Tzolkinu. Oxlahun (13), silné a mystické číslo kalendáře, proplétá své...
Celý článek

TZOLKIN 8.4.2016 12 KAN kin 64 galaktický portál

Kan – Zrno – Tvůrčí síla a principy, setba, efektivita, otevřenost, síla pořádku, Vědomí cíle, pokrok, růst, nové možnosti, vrozené schopnosti, operativnost, kontrola ega, sex   Dnes vyjádřete vděčnost za ty aspekty a prvky v životě, které jste byli schopni rozvinout, osvítit a obohatit...
Celý článek

TZOLKIN 7.4.2016 11 AKBAL kin 63

Akbal – Noc – Síla hojnosti, cesta do duše, pohled do srdce, kreativita, mír, dostatek, spirituální hloubka, integrace, cesta do nitra, ticho, sny   Pečujte o svůj vnitřní domov - srdce vaší duše. Tam je zdroj síly, jádro vašeho životního záměru. Ctěte ho a respektujte, protože je...
Celý článek

Zdroj: Lenka Sýkorová / https://mayskykalendar.blogspot.cz / neděle 20.března 2016

Trecenium Ahau kin 40 - 52 / 15.3. – 27.3.2016

TZOLKIN 27.3.2016 13 EB kin 52

Eb – Člověk, Cesta – Síla spirituálního Vědomí, svědomitosti, odpovědnosti, svobody, loajality, mimosmyslového vnímání, mezilidských vztahů, vrozené moudrosti, důvěryhodnosti, soucitu   Vědci se domnívají, že budoucnost ovlivňuje současnost a to znamená, že osud, který je vaší volbou a...
Celý článek

TZOLKIN 26.3.2016 12 CHUEN kin 51 galaktický portál

Chuen – Opice - Humor, nevinnost, lehkost, plná akceptace života, spirituální znalosti, flexibilita, inteligence, spontánnost, cvičení, princip spolu-tvůrce   Barevné vlákno, které tká jednotlivé životní zkušenosti do jedné velké tapiserie lidské evoluce, je vytvořeno z brilantního...
Celý článek

TZOLKIN 25.3.2016 11 OC kin 50 galaktický portál

Oc – Pes - Síla Srdce, Vědomí bezpodmínečné Lásky, věrnosti, vcítění, soucitu, mezilidských vztahů, svědomitosti, věrohodnosti, přátelství a mimosmyslového vnímání   V této Treceně testuje Ahau mentální, psychickou a fyzickou odvahu – v tom leží jádro vaší osobní autority. Použijte...
Celý článek

Trecenium Manik kin 27 - 39 / 2.3. - 14.3.2016

14.3.2016 13 CAUAC kin 39 (galaktický portál)

Cauac – Bouře - Energie Cauac přináší moudrost pozitivních změn, geniální řešení, očištění, aktivitu, svobodu, přeměnu, inovaci a odvahu   Stejně jako Bolon (9), tak i Cauac je dalším příkladem dokonalé syntézy Energií Tzolkinu: mystický Oxlahun (13) se silným spojením psychických a...
Celý článek

TZOLKIN 13.3.2016 12 ETZNAB kin 38

Etznab - Zrcadlo – Schopnost rozhodovat se, pravdomluvnost, odvaha, schopnost udělat rozhodující řez, jasnost, spirituální bojovník, meč Pravdy, moudrosti a očištění, schopnost odrazu, reflexe, disonance   Úcta je pro Maye jednou z nejdůležitějších hodnot. Z pohledu úcty je všechno...
Celý článek

TZOLKIN 12.3.2016 11 CABAN kin 37

Caban – Země - Síla odpovědnosti, spolupráce, mezilidských vztahů, spolutvůrce, planetární energie, síla krystalové energie, zkoušky/testy   Dnes myslete na sebe. Nenechte nikoho kolonizovat vaši mysl; žádné reklamy, žádné experty, ani autority. Na druhé straně se nepokoušejte ovlivňovat...
Celý článek

TRECENIUM IX 18.2. – 1.3.2016

TZOLKIN 1.3.2016 13 CIMI kin 26

Cimi – Spojka – vnitřní smrt, odpuštění, pokora, vůle bojovat, přeměna, transformace, uvolnění starých návyků, uvolnění minulosti, vytrvalost, pokrok.   Uzavřete cestu Trecenou Jaguára s úctou k sobě, ke svému blahobytu a svému potenciálu. Oxlahun (13) a hluboká transformační síla Cimi...
Celý článek

29.2.2016 12 CHICCHAN kin 25

Chicchan – Had – Vitalita, vášeň, moudrost těla, Tělesné pocity, instinkt, síla Kundalini energie, intimita, sexualita, pevné nervy, změna způsobu života, dobré sebevědomí, nervový systém   Jeden jediný den může přinést radost nebo zklamání, dovést vás k šílenství nebo můžete pociťovat...
Celý článek

28.2. 2016 11 KAN kin 24

Kan – Zrno – Tvůrčí síla a principy, setba, efektivita, otevřenost, síla pořádku, Vědomí cíle, pokrok, růst, nové možnosti, vrozené schopnosti, operativnost, kontrola Ega, sex   Mějte v úctě a respektujte vaši plodnou duši. Až jste muž či žena, hluboko uvnitř vás leží posvátná schopnost...
Celý článek

TRECENIUM IMIX 5.2. - 17.2.2016

TZOLKIN 17.2.2015 13 BEN

Ben – Poutník - svoboda, prolomení hranic, trpělivost, nebeský pilíř, talent tvůrce, vůle jednat, duchovní síla, cesta v čase a prostoru, nebeský vyslanec, mystická síla, psychická rovnováha.   Nechte posvátnou Energii Oxlahun (13) prostoupit vašich 13 hlavních kloubů a spojit se s vaší...
Celý článek

TZOLKIN 16.2.2016 12 EB kin 12

Eb – Člověk, Cesta – Síla spirituálního Vědomí, svědomitosti, odpovědnosti, loajality, mimosmyslového vnímání, mezilidských vztahů, vrozené moudrosti, emocionality, důvěryhodnosti a soucitu   Eb, posel času a dirigent osudu, nás vede na cestě k našemu vlastnímu horizontu LaKa (12), který...
Celý článek

TZOLKIN 15.2.2016 11 CHUEN kin 11

Chuen – Opice - Humor, nevinnost, lehkost, plná akceptace života, spirituální znalosti, flexibilita, inteligence, spontánnost, cvičení, princip Spolutvůrce   Co se stane, když se Chuen namočí do psychedelik Imix? Oceán proměňuje v horu, časové linie v nekonečný oblouk a myšlenky plynou...
Celý článek

Zdroj: Lenka Sýkorová / https://mayskykalendar.blogspot.cz