ČLÁNKY A VHLEDY 22. 10. 2016 – 8. 7. 2017

Čas zavírání a otevírání. 26.6.2017

Milovaní, od Slunovratu otevírá přiliv vysokých energií nové cesty, které se stávají novou hmatatelnou zkušeností. Přechodové energie jsou každý den silnější a silnější. Existuje neuvěřitelné kvantum čištění nižších úrovní. Vesmír používá nové parametry zoomu a vyklízí život každého, aby si...
Celý článek

Brána Slunovratu - akcelerace změn. 18.6.2017

Probíhající čištění je velmi výkonné. Neuvěřitelné Světlo Inteligence teče do této reality a vytváří platformu pro probuzení. Máme k dispozici stejné spouštěče, které někteří využívají pro zasetí kolektivního strachu a není náhoda, že jejich poslední pokusy vypadají směšně. Čím vyšší je...
Celý článek

Trecenium LAMAT kin 248 - 260 / Přehled Vlny 26.6. – 8.7.2017

TZOLKIN 8.7.2017 13 AHAU kin 260 galaktický portál

Ahau - Slunce. Osvícení, bezpodmínečná Láska, odpuštění, Vědomí Krista, požehnání, moudrost, vědění, Jednota, vědomí cíle, uskutečnění cíle, schopnost koncentrovat se na Celek, globální vize, laskavost. Buďte trpěliví, nesuďte a neznevažujte ty, kteří nedokáží držet krok s vámi nebo s vaším...
Celý článek

Trecenium LAMAT kin 248 - 260 / 8.7.2017

Trecena je třináctidenní perioda Tzolkinu a začíná vždy číslem 1, ale s rozdílným denním glyfem. Vlnu Třinácti Nebes řídí základní energie prvního dne a ovlivňuje všech 13 po sobě jdoucích denních glyfů. Pokud jste si vědomi převládající energie prvního dne, můžete sladit své záměry s touto...
Celý článek

TZOLKIN 7.7.2017 12 CAUAC kin 259

Cauac – Bouře. Energie Cauac přináší moudrost pozitivních změn, geniální řešení, očištění, aktivitu, svobodu, přeměnu, inovaci a odvahu.   Zamyslete nad vaší dosavadní cestou a životními zkušenostmi v klidu a míru. Nesuďte, jednoduše uvažujte a zvažujte, abyste mohli rozpoznat, jak...
Celý článek

Trecenium MEN 235–247 / Přehled Vlny MEN 13.6 – 25.6.2017

Trecenium MEN 235–247

Vlna Orla pomáhá rozšířit planetární Vědomí a pocítit zodpovědnost za osud celého světa. Orel nese tuto Trecenu na svých silných křídlech vysoko do nebe. Podívejte se na váš život z výšky 11 km, můžete tak vidět váš všední den i každodenní rutinu.   Men - svobodný, duchaplný,...
Celý článek

TZOLKIN 25. 6. 2017 MANIK 13 kin 247

Manik – Ruka/ Jelen. Síla vůle, otevřenost, krása, sebevědomí, tanec, moudrost intuice, spirituální schopnost, oblast léčení, dosažení cíle i přes překážky, trpělivost, vytrvalost, úspěch, znalosti, silná motivace k práci, pracovní úspěchy, pevnost, rozhodnost. Největší síla je vždy neviditelná....
Celý článek

TZOLKIN 24.6.2017 12 CIMI kin 246

Cimi – Spojka. Vnitřní smrt, odpuštění, pokora, vůle bojovat, přeměna, transformace, uvolnění starých návyků, uvolnění minulosti, vytrvalost, pokrok   Životní zkušenost může být utrpení stejně jako extáze; může to být snadné, může to být neskutečně obtížné; může přinést bolest, stejně...
Celý článek

TRECENIUM IK KIN 222 - 234 / PŘEHLED VLNY 31.5. - 12.6.2017

TZOLKIN 12.6.2017 13 IX kin 234

Ix – Mág, Jaguár. Síla spravedlnosti, duchovní podpory, hlasu srdce, poctivosti, plnění Božské vůle, schopnost předvídat, vidět do tmy, magická síla, nejvyšší úroveň individuálního Vědomí. To je den, kdy se projevuje Ix – Jaguár, vynořující se z hlubokých stínů vlhké džungle. V jeho očích se...
Celý článek

TZOLKIN 11.6.2017 12 BEN kin 233

Ben – Poutník. Svoboda, prolomení hranic, trpělivost, nebeský pilíř, talent tvůrce, vůle jednat, duchovní síla, cesta v čase a prostoru, nebeský vyslanec, mystická síla, psychická rovnováha.   Je vždy mnohem snazší kritizovat a vyjadřovat názor o druhých, ale když jde o naše vlastní činy...
Celý článek

TZOLKIN 10.6.2017 11 EB kin 232

Eb – Člověk, Cesta. Síla spirituálního Vědomí, svědomitosti, odpovědnosti, loajality, mimosmyslového vnímání, mezilidských vztahů, vrozené moudrosti, emocionality, důvěryhodnosti a soucitu.   Dokonalý den pro stěhování, cestování; odejít někam vyčistit mysl a uvolnit ducha. Impulsem je...
Celý článek

Trecenium MULUC kin 209 – 221 / Přehled Vlny 18.5. – 30.5.2017

Trecenium MULUC kin 209–221

Trecena je třináctidenní perioda Tzolkinu a začíná vždy číslem 1, ale s rozdílným denním glyfem. Vlnu Třinácti Nebes řídí základní energie prvního dne a ovlivňuje všech 13 po sobě jdoucích denních glyfů. Pokud jste si vědomi převládající energie prvního dne, můžete sladit své záměry s touto energií...
Celý článek

TZOLKIN 30.5.2017 13 IMIX kin 221

Imix – Drak. Energie podporující sílu osobnosti, zdroj života, Božská pomoc, důvěra, predispozice, síla počátku, pevnost, aktivita, sebedůvěra, pracovitost.   Oxlahun (13) je spřízněná duše Imix. Oba přináší stejnou možnost přístupu k jiným dimenzím a realitám. Oba dva jsou vysoce nabitá...
Celý článek

TZOLKIN 29.5.2017 12 AHAU kin 220

Ahau - Slunce. Osvícení, bezpodmínečná Láska, odpuštění, Kristovské Vědomí, požehnání, moudrost, vědění, Jednota, vědomí cíle, uskutečnění cíle, schopnost koncentrovat se na Celek, globální vize, laskavost.   LaKa (12) vám dnes předloží všechny boje, konflikty, problémy, stejně jako...
Celý článek

******************************************************************************************************

Trecenium CIB kin 196 - 208 / Přehled Vlny 5.5. – 17.5.2017

Trecenium CIB kin 196 - 208

Trecena je třináctidenní perioda Tzolkinu a začíná vždy číslem 1, ale s rozdílným glyfem. Vlnu Třinácti Nebes řídí základní energie prvního dne a ovlivňuje všech 13 po sobě jdoucích denních Znamení. Pokud jste si vědomi převládající energie prvního dne, můžete sladit své záměry s touto energií a...
Celý článek

TZOLKIN 17.5.2017 13 LAMAT

Lamat – Hvězda. Síla harmonie, souvislost se Zdrojem, čistá (jasná) perspektiva, realizace vzorce universální Lásky s pomocí intuice, požehnání, umění, elegance, cit pro krásu, dobré sebevědomí, dokonalost, síla vyzařování, skromnost.   Protože dnes vstupujeme do posledního dne Treceny...
Celý článek

TZOLKIN 16.5.2017 12 MANIK kin 207

Manik – Ruka / Jelen. Síla vůle, otevřenost, krása, sebevědomí, tanec, moudrost intuice, spirituální schopnosti, oblast léčení, dosažení cíle přes překážky, trpělivost, vytrvalost, úspěch, znalosti, silná motivace k práci, pracovní úspěchy, pevnost, rozhodnost.   Když dosáhnete poznání...
Celý článek

Trecenum AKBAL kin 183–195 / Přehled Vlny 22.4. – 4.5.2017

Trecenum AKBAL kin 183–195

Trecena je třináctidenní perioda Tzolkinu a začíná vždy číslem 1, ale s rozdílným denním glyfem. Vlnu Třinácti Nebes řídí základní Energie prvního dne a ovlivňuje všech 13 po sobě jdoucích denních glyfů. Pokud jste si vědomi převládající Energie prvního dne, můžete sladit své záměry s touto...
Celý článek

TZOLKIN 4.5.2017 13 MEN kin 195

Men – Orel. Vědomí cíle, týmová práce, soucit, pomoc, služba druhým, sny a vize, víra v sebe, vize budoucnosti, Kolektivní Vědomí. Dnešek představuje jeden z nejsilnějších dnů v Tzolkinu pro ostrý a pronikavý vhled do hloubky vaší duše, pro získání jasnosti k dlouho uloženým otázkám, které jste...
Celý článek

TZOLKIN 3.5.2017 12 IX kin 194

Ix – Mág, Jaguár. Síla duchovní podpory, hlasu srdce, poctivosti, plnění Božské vůle, schopnost předvídat, vidět do tmy, magická síla, nejvyšší úroveň individuálního Vědomí. Učte se od Jaguára tichosti, trpělivosti a hlubokému pochopení džungle. Uslyšíte jemnější hlasy živých věcí, které hluk...
Celý článek

TRECENIUM OC kin 170 - 182 / Přehled Vlny 9.4. – 21.4.2017

TZOLKIN 21.4.2017 13 IK kin 182

Ik – Vítr. Síla Ducha, inspirace, pravdy, přirozenosti, podpory, nadšení, integrace pólů, vitality, komunikace, vnitřní rovnováhy, diplomacie, disciplíny, silných schopností a sebekázně.   Oxlahun (13) posiluje Vítr Ik a řídí jeho energii s mimořádnou intenzitou. Nebojte se a nebraňte...
Celý článek

TRECENIUM OC kin 170 - 182

Trecena je třináctidenní perioda Tzolkinu a začíná vždy číslem 1, ale s rozdílným denním glyfem. Vlnu Třinácti Nebes řídí základní Energie prvního dne a ovlivňuje všech 13 po sobě jdoucích denních glyfů. Pokud jste si vědomi převládající Energie prvního dne, můžete sladit své záměry s touto...
Celý článek

TZOLKIN 20.4.2017 12 IMIX kin 181

Imix – Drak. Energie podporující sílu osobnosti, zdroj života, Božská pomoc, důvěra, predispozice, síla počátku, pevnost, aktivita, sebedůvěra, pracovitost   Všechno je relativní, jak se říká. Co budete dělat nebo říkat dnes, bude mít zcela nečekaný dopad či efekt na zítřek. Takže před...
Celý článek

Trecenium CABAN kin 157 - 169 / Přehled Vlny od 27.3. - 8.4.2017

Trecenium CABAN kin 157 - 169

Trecena je třináctidenní perioda Tzolkinu a začíná vždy číslem 1, ale s rozdílným denním glyfem. Vlnu Třinácti Nebes řídí základní Energie prvního dne a ovlivňuje všech 13 po sobě jdoucích denních glyfů. Pokud jste si vědomi převládající Energie prvního dne, můžete sladit své záměry s touto...
Celý článek

TZOLKIN 8.4.2017 13 MULUC kin 169

Muluc – Měsíc. Probuzení, mystické znalosti, pravdivá identita, životní zralost, moudrost, zkušenost, dharma, vnímavost, princip komunikace s vyššími duchovními standardy, Osvícení, síla očištění, progresivita, síla změny pohledu, podvědomí.   Když jsou hluboké proudy nadšení a záměru,...
Celý článek

TZOLKIN 7.4.2017 12 LAMAT kin 168 galaktický portál

Lamat – Hvězda. Síla harmonie, souvislost se Zdrojem, čistá (jasná) perspektiva, realizace vzorce Universální Lásky s pomocí intuice, požehnání, umění, elegance, cit pro krásu, dobré sebevědomí, dokonalost, síla vyzařování, pokora   V této Treceně bylo všechno o používání inteligence,...
Celý článek

CHUEN 8 - galaktický portál – Božský střed Tzolkinu

Trecenium KAN kin 144-156 / Přehled Vlny 14.3. – 26.3.2017

Trecenium KAN kin 144-156

Ironie Universální umělecké Mysli - CHUEN 1 - nás vyvedla ven z jeskyně ega zpátky do reality lidskosti a skutečným výzvám. Výzvám, kdy přestáváme mluvit a začínáme dělat. Manifestace příslibu hojnosti se začíná rozvíjet dnes v den KAN 1 a pokračovat bude dalších 12 dnů.   Kan znamená...
Celý článek

TZOLKIN 26.3.2017 13 CIB kin 156

Cib – Bojovník. Síla spojení intuice s rozumem, překonání strachu, síla vnitřního hlasu, duchovní vedení, telepatie, moudrost, schopnost kontaktu s Vyšším Já, inteligence, operativnost, odvaha, síla vítěze, analytické myšlení   Neuvěřitelně silný den s nábojem Cib, přirozeným spojením s...
Celý článek

TZOLKIN 25.3.2017 12 MEN kin 155 galaktický portál

Men – Orel. Vědomí cíle, týmová práce, soucit, pomoc, služba druhým, sny a vize, víra v sebe, vize budoucnosti, Kolektivní Vědomí.   Semínko, které nosíte hluboko uvnitř, může být lehce vyneseno Men - Orlem vysoko do nebe. Je to Semeno (Trecena Kan), které obsahuje celou vaši minulost,...
Celý článek

Trecenium Chuen kin 131-143 / Přehled Vlny 1.3. – 13.3.2017

Trecenium Chuen kin 131-143

Trecena je třináctidenní perioda Tzolkinu a začíná vždy číslem 1, ale s rozdílným denním glyfem. Vlnu Třinácti Nebes řídí základní energie prvního dne a ovlivňuje všech 13 po sobě jdoucích denních glyfů. Pokud jste si vědomi převládající energie prvního dne, můžete sladit své záměry s touto...
Celý článek

TZOLKIN 13.3.2016 13 AKBAL kin 143

Akbal – Noc. Síla hojnosti, cesta do duše, pohled do srdce, kreativita, mír, dostatek, spirituální hloubka, integrace, cesta do nitra, ticho, sny.   Oxlahun (13), jeden z nejplodnějších dnů Tzolkinu, splétá energie posvátného koyopy do hedvábné šňůry, která obtáčí jeho bystrou intuici a...
Celý článek

TZOLKIN 12.3.2017 12 IK kin 142

Ik – Vítr. Síla Ducha, inspirace, pravdy, přirozenosti, podpory, nadšení, integrace pólů, vitality, komunikace, vnitřní rovnováhy, diplomacie, disciplíny, silných schopností a sebekázně.   Dny LaKa (12) reflektují všechny naše životní zkušenosti, činy a vlivy. Dnes aplikujte léčivé...
Celý článek
Vlna ETZNAB přináší do života nezvratnou pravdu a absolutní jasnost. TŘINÁCTÝ den informuje, že jedině LÁSKA vám pomůže najít pravou identitu ve světě rozporů a negace.

Trecenium ETZNAB kin 118-130 / Přehled Vlny 16.2. – 28.2.2017

Trecenium ETZNAB kin 118-130

Trecena je třináctidenní perioda Tzolkinu a začíná vždy číslem 1, ale s rozdílným denním glyfem. Vlnu Třinácti Nebes řídí základní energie prvního dne a ovlivňuje všech 13 po sobě jdoucích denních glyfů. Pokud jste si vědomi převládající energie prvního dne, můžete sladit své záměry s touto energií...
Celý článek

TZOLKIN 28.2.2017 13 OC kin 130

Oc – Pes. Bezpodmínečná Láska, věrnost, vcítění, soucit, emocionální tělo, mezilidské a partnerské vztahy, přátelství, princip loajality, zbavení se minulosti, mimosmyslové vnímání, rovnováha, spirituální síla, Strážce, Průvodce, věrohodnost, svědomitost. Východní medicína se domnívá, že pacient...
Celý článek

TZOLKIN 27.2.2017 12 MULUC kin 129

Muluc – Měsíc. Probuzení, mystické znalosti, pravdivá identita, životní zralost, moudrost, zkušenost, dharma, vnímavost, princip komunikace s vyššími duchovními standardy, duchovní osvícení, síla očištění, progrese, síla změny pohledu, podvědomí. Na jedné straně harmonie na druhé straně rozepře a...
Celý článek

Trecenium Chicchan / přehled vlny 3.2. – 15.2.2017

Trecenium Chicchan 105 - 117

Trecena je třináctidenní perioda Tzolkinu a začíná vždy číslem 1, ale s rozdílným denním glyfem. Vlnu Třinácti Nebes řídí základní energie prvního dne a ovlivňuje všech 13 po sobě jdoucích denních glyfů. Pokud jste si vědomi převládající energie prvního dne, můžete sladit své záměry s touto energií...
Celý článek

TZOLKIN 15.2.2017 13 CABAN kin 117

Caban – Země. Síla odpovědnosti, spolupráce, mezilidských vztahů, spolutvůrce, planetární energie, síla krystalové energie, zkoušky/testy. Posvátná energie Oxlahun (13) dnes intenzivně rozpaluje silný mentální oheň Caban a vytváří potenciál pro explozivní průlom, poznání, probuzení, osvětlení...
Celý článek

TZOLKIN 14.2.2017 12 CIB kin 116

Cib – Bojovník. Síla spojení intuice s rozumem, překonání strachu, síla vnitřního hlasu, duchovní vedení, telepatie, moudrost, schopnost kontaktu s Vyšším Já, inteligence, operativnost, odvaha, síla vítěze, analytické myšlení. Zastavte se dnes na chvíli a přemýšlejte jakou roli hrajete v Evoluci...
Celý článek

Na konci Vlny ČLOVĚKA zavírá bránu BÍLÝ ČASOVÝ ZÁMEK (kin 53-104). Zámek OČIŠTĚNÍ A UPŘESNĚNÍ.

Trecenium Eb kin 92-104 / Přehled Vlny 21.1. - 2.2.2017

Trecenium Eb kin 92-104

Trecena je třináctidenní perioda Tzolkinu a začíná vždy číslem 1, ale s rozdílným denním glyfem. Vlnu Třinácti Nebes řídí základní energie prvního dne a ovlivňuje všech 13 po sobě jdoucích denních glyfů. Pokud jste si vědomi převládající energie prvního dne, můžete sladit své záměry s touto energií...
Celý článek

TZOLKIN 2.2.2017 13 KAN kin 104

Kan – Zrno. Tvůrčí síla a principy, setba, efektivita, otevřenost, síla pořádku, Vědomí cíle, pokrok, růst, nové možnosti, vrozené schopnosti, operativnost, kontrola ega, sex.   Ať už pracujete s karmou minulých životů nebo generací nebo s problémy a s obtížemi, které vás obtěžují v...
Celý článek

TZOLKIN 1.2.2017 12 AKBAL kin 103

Akbal – Noc – Síla hojnosti, cesta do duše, pohled do srdce, kreativita, mír, dostatek, spirituální hloubka, integrace, cesta do nitra, ticho, sny.   Dnešek představuje zajímavý mix energií: Akbal ztělesňuje potenciál a LaKa (12) představuje celý součet věcí, které jste prožili a...
Celý článek

Trecenium CAUAC kin 79-91 / Přehled Vlny 8.1 – 20.1.2017

Trecenium CAUAC kin 79-91

Trecena je třináctidenní perioda Tzolkinu a začíná vždy číslem 1, ale s rozdílným denním glyfem. Vlnu Třinácti Nebes řídí základní energie prvního dne a ovlivňuje všech 13 po sobě jdoucích denních glyfů. Pokud jste si vědomi převládající energie prvního dne, můžete sladit své záměry s touto...
Celý článek

TZOLKIN 20.1.2017 13 CHUEN kin 91

Chuen – Opice. Humor, nevinnost, lehkost, plná akceptace života, spirituální znalosti, flexibilita, inteligence, spontánnost, cvičení, princip spolutvůrce. Oxlahun (13) a Chuen žehnají mimořádným schopnostem lidské bytosti a lidského těla vyjádřit emoce, promyšlený pohyb, tvořivost a rozvíjení...
Celý článek

TZOLKIN 19.1.2017 12 OC kin 90

Oc – Pes. Síla Srdce, Vědomí bezpodmínečné Lásky, věrnosti, vcítění, soucitu, mezilidských vztahů, svědomitosti, věrohodnosti, věrnosti, přátelství a mimosmyslového vnímání.   Skutečná spirituální autorita může být realizována, pokud vyrovnáte a přijmete všechny vaše akce a zkušenosti,...
Celý článek

Trecenium CIMI kin 66 - 78 / Přehled Vlny 26.12 – 7.1.2017

Trecenium CIMI kin 66 - 78

Trecena je třináctidenní perioda Tzolkinu a začíná vždy číslem 1, ale s rozdílným denním glyfem. Vlnu Třinácti Nebes řídí základní energie prvního dne a ovlivňuje všech 13 po sobě jdoucích denních glyfů. Pokud jste si vědomi převládající energie prvního dne, můžete sladit své záměry s touto...
Celý článek

TZOLKIN 7.1.2017 13 ETZNAB kin 78

Etznab - Zrcadlo. Schopnost rozhodovat se, pravdomluvnost, odvaha, schopnost udělat rozhodující řez, jasnost, spirituální bojovník, meč Pravdy, moudrosti a očištění, schopnost odrazu, reflexe, disonance   Zapojte se do mocných energií Oxlahun (13), posvátného duchovního spojení a...
Celý článek

TZOLKIN 6.1.2017 12 CABAN kin 77 galaktický portál

Caban – Země. Síla odpovědnosti, spolupráce, mezilidských vztahů, spolutvůrce, planetární energie, síla krystalové energie, zkoušky/testy. LaKa (12) představuje souhrn jednoho života, součet všech činů a zážitků. V kontextu se spojením s Cimi, rodovou linií a hlubokou introspekcí Caban, je tato...
Celý článek

Trecenium BEN kin 53 - 65 / Přehled Vlny 13.12 – 25.12.2016

Trecenium BEN kin 53 - 65

Trecena je třináctidenní perioda Tzolkinu a začíná vždy číslem 1, ale s rozdílným denním glyfem. Vlnu 13 Nebes řídí základní energie prvního dne a ovlivňuje všech 13 po sobě jdoucích denních glyfů. Pokud jste si vědomi převládající energie prvního dne, můžete sladit své záměry s touto energií a...
Celý článek

TZOLKIN 25.12.2016 13 CHICCHAN

Chicchan – Had. Vitalita, vášeň, moudrost těla, tělesné pocity, instinkt, kundalini energie, intimita, sexualita, pevné nervy, změna způsobu života, dobré sebevědomí, nervový systém.   Dnešní den je jedním z nejsilnějších v Tzolkinu. Oxlahun (13) silné a mystické číslo v kalendáři...
Celý článek

TZOLKIN 17.12.2016 12 KAN kin 64 galaktický portál

Kan – Zrno. Tvůrčí síla a principy, setba, efektivita, otevřenost, síla pořádku, Vědomí cíle, pokrok, růst, nové možnosti, vrozené schopnosti, operativnost, kontrola ega, sex.   Dnes vyjádřete vděčnost za ty aspekty a prvky v životě, které jste byli schopni rozvinout, osvítit a obohatit...
Celý článek

**************************************************************************************************

Trecenium Ahau kin 40 – 52 / Přehled Vlny 30.11 – 12.12.2016

Trecenium Ahau kin 40 – 52

Trecena je třináctidenní perioda Tzolkinu a začíná vždy číslem 1, ale s rozdílným denním glyfem. Vlnu Třinácti Nebes řídí základní energie prvního dne a ovlivňuje všech 13 po sobě jdoucích denních glyfů. Pokud jste si vědomi převládající energie prvního dne, můžete sladit své záměry s touto...
Celý článek

TZOLKIN 12.12.2016 13 EB kin 52

Eb – Člověk / Cesta. Síla spirituálního Vědomí, svědomitosti, odpovědnosti, svobody, loajality, mimosmyslového vnímání, mezilidských vztahů, vrozené moudrosti, důvěryhodnosti, soucitu. Vědci se domnívají, že budoucnost ovlivňuje současnost a to znamená, že osud, který je vaší volbou a svobodnou...
Celý článek

TZOLKIN 11.12.2016 12 CHUEN kin 51 galaktický portál

Chuen – Opice. Humor, nevinnost, lehkost, plná akceptace života, spirituální znalosti, flexibilita, inteligence, spontánnost, cvičení, princip Spolu-tvůrce   Barevné vlákno, které tká jednotlivé životní zkušenosti do jedné velké tapiserie lidské Evoluce, je vytvořeno z brilantního světla...
Celý článek

Trecenium Manik kin 27 - 39 / Přehled Vlny 17.11 - 29.11.2016

Trecenium Manik kin 27 - 39

Trecena je třináctidenní perioda Tzolkinu a začíná vždy číslem 1, ale s rozdílným denním glyfem. Vlnu třinácti Nebes řídí základní energie prvního dne a ovlivňuje všech třináct po sobě jdoucích denních glyfů. Pokud jste si vědomi převládající energie prvního dne, můžete sladit své záměry s touto...
Celý článek

TZOLKIN 29.11.2016 13 CAUAC kin 39 galaktický portál

Cauac – Bouře. Energie Cauac přináší moudrost pozitivních změn, geniální řešení, očištění, aktivitu, svobodu, přeměnu, inovaci a odvahu.   Stejně jako Bolon (9), tak i Cauac, je dalším příkladem dokonalé syntézy energií Tzolkinu. Mystický Oxlahun (13) se silným spojením k psychickým a...
Celý článek

TZOLKIN 28.11.2016 12 ETZNAB kin 38

Etznab - Zrcadlo. Schopnost rozhodovat se, pravdomluvnost, odvaha, schopnost udělat rozhodující řez, jasnost, spirituální bojovník, meč pravdy, moudrosti a očištění, schopnost odrazu, reflexe, disonance.   Úcta je pro Maye jednou z nejdůležitějších hodnot. Z pohledu úcty je všechno...
Celý článek

Trecenium IX kin 14 - 26 / Přehled Vlny 4.11. – 16.11.2016

Trecenium IX kin 14 - 26

Trecena je třináctidenní perioda Tzolkinu a začíná vždy číslem 1, ale s rozdílným denním glyfem. Vlnu Třinácti Nebes řídí základní Energie prvního dne a ovlivňuje všech 13 po sobě jdoucích denních glyfů. Pokud jste si vědomi převládající energie prvního dne, můžete sladit své záměry s touto...
Celý článek

TZOLKIN 16.11.2016 13 CIMI kin 26

Cimi – Spojka. Vnitřní smrt, odpuštění, pokora, vůle bojovat, přeměna, transformace, uvolnění starých návyků, uvolnění minulosti, vytrvalost, pokrok.   Uzavřete cestu Trecenou Jaguára s úctou k sobě, ke svému blahobytu a svému potenciálu. Oxlahun (13) a hluboká transformační síla Cimi...
Celý článek

TZOLKIN 15.11.2016 12 CHICCHAN kin 25

Chicchan – Had. Vitalita, vášeň, moudrost těla, tělesné pocity, instinkt, síla Kundalini energie, intimita, sexualita, pevné nervy, změna způsobu života, dobré sebevědomí, nervový systém. Jeden jediný den může přinést radost nebo zklamání, dovést vás k šílenství, nebo budete pociťovat nudu. Ale...
Celý článek

Trecena IMIX kin 1-13 / Přehled Vlny IMIX - 22.10. – 3.11.2016

TZOLKIN 3.11.2016 13 BEN kin 13

Ben – Poutník. Svoboda, prolomení hranic, trpělivost, nebeský pilíř, talent Tvůrce, vůle jednat, duchovní síla, cesta v čase a prostoru, nebeský vyslanec, mystická síla, psychická rovnováha.   Nechte posvátnou Energii Oxlahun (13) prostoupit vašich 13 hlavních kloubů a spojit se s vaší...
Celý článek

Trecena IMIX kin 1-13

Trecena je třináctidenní perioda Tzolkinu a začíná vždy číslem 1, ale s rozdílným denním glyfem. Vlnu Třinácti Nebes řídí základní Energie prvního dne a ovlivňuje všech 13 po sobě jdoucích denních glyfů. Pokud jste si vědomi převládající Energie prvního dne, můžete sladit své záměry s touto...
Celý článek

TZOLKIN 2.11.2016 12 EB kin 12

Eb – Člověk, Cesta. Síla spirituálního Vědomí, svědomitosti, odpovědnosti, loajality, mimosmyslového vnímání, mezilidských vztahů, vrozené moudrosti, emocionality, důvěryhodnosti a soucitu. Eb, posel času a dirigent osudu, nás vede na cestě k našemu vlastnímu horizontu LaKa (12), který...
Celý článek

Synchronizujte své osobní plány s galaktickými energiemi

 
Cyklus Znovuzrození 22. 10. 2016 – 8. 7. 2017
 
22.10. počátek NOVÉHO 260 denního Cyklu Tzolkinu
 
Pravidelný 260 denní cyklus představuje mikroskopický odraz velkých energetických změn, které ovládají dlouhodobou spirální evoluci lidských dějin. Každý den má svou duchovní energii a některé dny jsou považovány za příznivější pro tvůrčí činnosti než ostatní. Právě takto je třeba také nahlížet na Posvátný kalendář.
 
Tvoříme na základě transmise subtilních energií nebo vibrací. Informace Posvátného Mayského kalendáře pro každý den jsou zakódované v našich emocích a pocitech, které jsou naším abstraktním jazykem. Pocity můžeme považovat za celý mechanismus řízení a v této době nám poskytují hluboký vhled. Přesouváme se do vyššího stavu Vědomí, nalaďujeme na náš mateřský jazyk, kterým je řeč Světla.
 
Posvátný Mayský kalendář popisuje galaktické frekvenční energie a dekóduje každý den segmenty, které mohou být během 24 hodin zcela nebo částečně uzdraveny a propuštěny, pomáhá tyto segmenty dekódovat, vyzvednout na vědomou úroveň, pomáhá vrátit paměť a najít vnitřní sílu. Na nevědomé úrovni působí stejně tak, skrze situace, které zůstávají nepochopeny.
 
IMIX – DRAK – symbolizuje POČÁTEK TVOŘIVÉ SÍLY
 

V souvislosti s blížícím se 22. říjnem připomínám možnost, pokud plánujete v nejbližších dnech odstartovat nové projekty, osobní aktivity, začít uskutečňovat sny, vize, přání… jednoduše začít žít nový život v souladu s tvůrčími kosmickými procesy, nenechte si ujít den IMIX 1 (22.10.), který může energeticky silně podpořit zrod vašich plánů.
 
IMIX - DRAK je vládcem 1. Trecenia Tzolkinu a podle mayské mytologie mu vládne Bůh Tonacatecuhtlii – Bůh PLODIVÉ SÍLY a bude nás podporovat prvních 13 dnů. IMIX je iniciátor a od přírody pečovatel.
 
Energie IMIX je energie postupu, točí se kolem materie, hmotné stránky života, potřeb, aktivit, které nám přináší obživu a rovněž otázky výživy. IMIX v sobě nese potenciál energie Božské pomoci, energie Tvůrce podporující pracovitost, nadšení, důvěru a víru v sebe.
 
22.10. s počátkem 1. Uinalu (sloupce) Světla můžete spustit aktivity a následně během 260 denního období sledovat ve vztahu s galaktickými energiemi, jak se zhmotňují. Cyklus Znovuzrození mayští šamani nazývají opětovným těhotenstvím.
 
Během 260 dnů můžete sledovat realitu vztahu energií a vazeb k vaším cílům. Určité dny v Tzolkinu mají schopnost na sebe vázat určité události, což můžeme také dobře sledovat v Uinalech, konkrétně u jejich:
 
počátečních Znamení (IMIX)
prostředních Znamení (CHUEN)
koncových Znamení (AHAU)
 
S vděčností a hlubokou Láskou děkuji vám všem. Jsme součástí společné krásné, někdy náročné evoluční cesty. Jste v mém srdci.
 
V Božské Lásce, Světle a Službě
Lenka
 
Copyright © Lenka Sykorova, www.mayskykalendar.blogspot.com. Informace lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.

Zdroj: Lenka Sýkorová / https://mayskykalendar.blogspot.cz