MK KIN 105/2014

TZOLKIN 20.5.2015 13 AHAU kin 260 galaktický portál.

Ahau - Slunce - Osvícení, bezpodmínečná Láska, odpuštění, Kristovo Vědomí, požehnání, moudrost, vědění, Jednota, Vědomí cíle, Uskutečnění cíle, schopnost koncentrovat se na Celek, globální vize, laskavost   Buďte trpěliví, nesuďte a neznevažujte ty, kteří nedokáží držet krok s vámi, nebo...
Celý článek

TZOLKIN 19.5.2015 12 CAUAC kin 259.

 Cauac – Bouře - Energie Cauac přináší moudrost pozitivních změn, geniální řešení, očištění, aktivitu, svobodu, přeměnu, inovaci a odvahu Zamyslete se nad vaší dosavadní cestou a životními zkušenostmi v klidu a míru. Nesuďte, jednoduše uvažujte a zvažujte, abyste mohli rozpoznat, jak nejlépe...
Celý článek

TZOLKIN 18.5.2015 11 ETZNAB kin 258.

Etznab - Zrcadlo – Schopnost rozhodovat se, pravdomluvnost, odvaha, schopnost udělat rozhodující řez, jasnost, spirituální bojovník, meč Pravdy, moudrosti a očištění, schopnost odrazu, reflexe, disonance   Nazývejte věci správnými jmény. Neutěšujte se ve fantaziích, sebeklamu, nebo...
Celý článek

TZOLKIN 17.5.2015 10 CABAN kin 257.

 Caban – Země - Síla odpovědnosti, spolupráce, mezilidských vztahů, spolutvůrce, planetární energie, síla krystalové energie, zkoušky / testy Povzbuzena vyživující energií Lamat a hřejivými lidskými vztahy symbolizovanými Lahun (10) nás dnes Caban povzbuzuje, abychom se těšili ze společnosti...
Celý článek

TZOLKIN 16.5.2015 9 CIB kin 256.

Cib – Bojovník - Síla spojení intuice s rozumem, překonání strachu, síla vnitřního hlasu, duchovní vedení, telepatie, moudrost, schopnost kontaktu s Vyšším Já, inteligence, operativnost, odvaha, síla vítěze, analytické myšlení   Existují určité posvátné energie, které nemají žádné...
Celý článek

TZOLKIN 15.5.2015 8 MEN kin 255.

Men – Orel - Men – Orel - Vědomí cíle, týmová práce, soucit, pomoc, služba druhým, sny a vize, víra v sebe, vize budoucnosti, kolektivní Vědomí. Velký den vyjádřit poděkování za blaho, bohatství a hojnost ve vašem životě a žádat o více, bez viny a bázlivosti. Navzdory Západním hodnotám pokory a...
Celý článek

TZOLKIN 14.5.2015 7 IX kin 254.

Ix – Mág, Jaguár – Síla spravedlnosti, duchovní podpory, hlasu srdce, poctivosti, plnění Božské vůle, schopnost předvídat, vidět do tmy, magická síla, nejvyšší úroveň individuálního Vědomí   Zákon džungle je nemilosrdný. Někdo musí zemřít, aby druhý mohl žít. Nemilosrdný závod o zdroj....
Celý článek

TZOLKIN 13.5.2015 6 BEN kin 253.

Ben – Poutník - Svoboda, prolomení hranic, trpělivost, nebeský pilíř, talent tvůrce, vůle jednat, duchovní síla, cesta v čase a prostoru, Nebeský Vyslanec, mystická síla, psychická rovnováha.   Jeden z nejvíce blahodárných a bohatých dnů Tzolkinu. Ben je vsazen do výživného objetí Lamat...
Celý článek

TZOLKIN 12.5.2015 5 EB kin 252.

Eb – Člověk, Cesta – Síla spirituálního Vědomí, svědomitosti, odpovědnosti, loajality, mimosmyslového vnímání, mezilidských vztahů, vrozené moudrosti, emocionality, důvěryhodnosti a soucitu   Mnozí se domnívají, že máme jen jednu životní cestu, kterou nazýváme osud. Ve skutečnosti...
Celý článek