POKAŽDÉ, KDYŽ STOJÍM NAD KLUBKEM LANA POD SKALOU, PŘICHÁZÍ ZVLÁŠTNÍ POCIT. "KDE JE KONEC?", ŘÍKÁM SI. LANO MÁ KONCE DVA A ŽÁDNÝ ZAČÁTEK. KDE ALE NENÍ ZAČÁTEK, NENÍ KONEC. ANEBO JE KONEC ZÁROVEŇ ZAČÁTEK, A NĚKDO MI TO JENOM ZAPOMNĚL ŘÍCI. TAKŽE SE NENAVAZUJU NA KONEC LANA, ALE NA JEHO ZAČÁTEK.

Gabriela Urválková

       SLEDUJTE MÉ PŘÍSPĚVKY NA FACEBOOKU